Waldemar Okoń – poeta, historyk sztuki


Tomy poezji

Proza

Motyw Tespazjosa, 2013

Jestem jak echo. Rok 1983, 2017

Cykle, 2012

Granice pytań I pdf  2016

Atlantyda, 2007

Max z drugiej strony ulicy, 2015

Księga wersów, 2004

Michaś i Księżyc, opowieści, 2015

Wersy dla Orfeusza, 2003

Niebezpieczne małe prozy, 2014

Stonehenge, 2001

Zapisy bez daty, 2013

Poematy nadziemne, 2000

Wystawa słowa

Wiersze północne, 1989

Jestem jak echo, czyli słowa uwolnione

 

Scenariusz widowiska teatralnego

Wiersze czytane przez autora

Antoni S. czyli Wieża Babel, 1998

cz. 1          cz. 2          cz. 3             

Wybór poezji, 2003

 

Wersje kartkowane książek (issuu)

Granice pytań, 2016

Wersy dla Orfeusza, 2003

Cykle, 2012

Stonehenge, 2001

Atlantyda, 2007

Poematy nadziemne, 2000

Księga wersów, 2004

Wiersze północne, 1989

 

INDEKS    |    BIOGRAFIA   |   POEZJA ‒̵ PROZA    |    KSIĄŻKI   |   Recenzje   |   FILMY    |   FOTO    |   KONTAKT    


Copyright © Okoń Waldemar